Temming av undulat

Dette er fugler som er utrolig sosiale og trenger masse kontakt sammen med eierne sine. De undulatene som er tamme elsker å sitte på fingeren til mennesker og helst …

Populære fugler

Undulater er utrolig populære dyr, faktisk den mest populære tam fuglen. Det finnes faktisk tre forskjellige type undulater. Dette er type som er lette å gjenkjenne, jeg vil utdype …